Mark 6, spektrum aminokyselin

Dobrý den,
Mana Mark 6 má jako jedno z hlavních vylepšení uvedeno zvýšení zdrojů bílkovin ze dvou na šest. Projevilo se to i na aminokyselinovém spektru, které bylo zveřejněno pro předchozí verze (přiloženo).

Dobrý den,

děkujeme za Váš příspěvek.

Zastoupení jednotlivých proteinů najdete jak na obale, tak i na našich webových stránkách. Pořadí proteinů uvádíme podle množství, které Mana obsahuje, od největšího po nejmenší zdroj: izolovaná sojová bílkovina, izolovaná hrachová bílkovina, ovesný, konopný, rýžový a řasový protein. Jedna porce prášku Origin Mark 6 tak dohromady obsahuje 21 g rostlinných bílkovin s kompletním aminokyselinovým spektrem. Bohužel, konkrétní poměry surovin nemůžeme uvádět. Chráníme tak naše výrobní tajemství.
Obecně je potřeba uvést také kontext. Z fyziologického hlediska není pro zdravého člověka až tak zásadní, kolik které rozumně stravitelné bílkoviny přijme. Mnohem důležitější je, zda jeho strava obsahuje kompletní aminokyselinové spektrum, zda má jídlo zastoupené všechny jednotlivé aminokyseliny v potřebných množstvích. A to Mana má. Ve srovnání s referenční bílkovinou dle Světové zdravotnické organizace (WHO) a na základě chemických analýz vychází naše proteinové spektrum u Mark 6 jako vynikající.
Další informace o bílkovinách a jednotlivých konkrétních aminokyselinách v Maně včetně aminogramu najdete na našem webu zde: https://blog.mojemana.cz/faq/bilkoviny-aminokyselinovy-profil

Hezký den,
Kristýna, Mana :slight_smile:

Zajímavé, myslel jsem, že zásadní zvýšení zdrojů bílkovin ze 2 na 6 vám umožní vylepšit i aminokyselinové spektrum, které ale jak orientačně vidím z toho grafu je úplně stejné jako měl Mark 5 a kde je prostor pro zlepšení.

Dobrý den,
rostlinné proteiny (ty konzumovatelné a rozumně dostupné) obecně mají velmi obdobné aminokyselinové složení, které se liší poměrně málo a obvykle v málo parametrech. Výsledné aminokyslinové složení je plně vyhovující lidským fyziologickým potřebám, v úvahu nutné brát i fakt, že dodáváme zvýšené množství proteinů v našich dávkách.
Marek, Mana

Díky za vysvětlení, které dává smysl. Jakou výhodu potom přináší zvýšení počtu zdrojů bílkovin? Je to o tom, že je strava na Mark 6 pestřejší? Lze tu pestrost nebo jiný přínos nějak měřit?

Dobrý den,
je to především výhoda pestrosti zdrojů, která nám u předchozích verzí Many bývala občas vyčítána. Je potřeba se na to dívat tak, že aminokyselinové spektrum bílkoviny je jeden z mnoha pohledů na ně z nutričního pohledu. Bílkovin existuje na 180 milionů druhů (a stále se přichází na další, mají neuvěřitelné množství funkcí, např enzym RuBisCO v rostlinách, který váže CO2 a O2 a uvádí se jako hmotnostně nejzastoupenější enzym na Zemi, který snad hmotnostně dominuje všem rostlinným proteinům - (je součástí i Many). A prakticky všech těch 180 milionů bílkovin, má za základní stavební kameny oněch 20 (21 s u vážením selenocysteinu) proteinogenních aminokyselin, odlišují se jejich proporcí, topologickým způsobem vazeb a dále sekundárními, terciárními i kvarterními strukturami v živém organismu. Nutriční významnost jednotlivých typů bílkovin dle zdrojového organismu je poměrně neprobádaný obor (dost probádaný např u mléčných a některých živočišných proteinů, viz známá vhodnost užití laktoglobulinů vs. (kaseinu před, při a po cvičení), jelikož je velmi náročný na klinické studie a analytiku. Snažíme se skládat Manu co možno nejpestřeji, i proto nově navýšených 42 hlavních ingrediencí oproti MK5 verzi. Manu stále vyvíjíme a nikdy nebude dokončená, naším cílem je se limitně blížit ideálu, který je však v hmotných podmínkách z definice nemožný, tak je totiž příroda vystavěná dle současného poznání.

Mnoho informací na největší světové databázi proteinů zde: https://www.uniprot.org/uniprot/?query=&sort=score
Marek, Mana

1 Like